Stierenvechten

Stierenvechten? Welnee, ze worden aanbéden!
Uit een artikel in het magazine Grasduinen:

“Een trompetsignaal doet het geroezemoes op de tribunes verstommen. Cocardier (stier) in aantocht. Het dier stormt de arena binnen, blijft in het midden staan, loeit vervaarlijk en harkt geïrriteerd met één klauw door het zand. Toch ziet het gitzwarte dier er ook een beetje belachelijk uit. Aan zijn horens bungelen witte touwtjes (‘ficelles’) en dito kwastjes (‘glands’). Er tussenin is een rood rozetje gespannen, de ‘cocarde’.

Een tweede signaal kondigt de komst van de ‘raseteurs’ en hun ‘tourneurs’ aan, zo’n twintig in getal. Lenige atleten in smetteloos wit. Nu staan ze in het volle zicht van de stier. Deze verroert zich niet. Wie van de twintig zal hij op de horens nemen?

De raseteurs zijn te herkennen aan het metalen harkje (crochet) in hun vuist. Daarmee moeten ze in een kwartier tijd de versierselen van de horens graaien. Elk frutseltje staat voor een geldbedrag, gefourneerd door de plaatselijke middenstand. De rode rozet is uiteraard het meest waard, gemiddeld zo’n 260 Euro.

De tourneurs fungeren als ‘bliksemaanvalafleiders’, want een stier met een raseteur in het vizier zal deze zonder omwegen trachten te doorboren. Vooralsnog doen de witte macho’s weinig meer dan de spieren loshuppelen. Het wachten is op de stem van de commentator die aankondigt dat het prijzengeld is verhoogd. Pas nu worden de raseteurs actief. Met ware doodsverachting dansen ze om de stier heen en slagen er zo af en toe in een pluimpje of touwtje te bemachtigen. Het levert hen geen applaus op, want het lot van de raseteurs laat het publiek mistralkoud.

De verrichtingen van de stier daarentegen brengen de zuiderlingen in extase! Een stier die bij de achtervolging van een raseteur de tussenschotten ramt, versplintert of er zelfs overheen springt. Ah, dàt is pas een held! Bravo! Retteketet uit de opera Carmen weerklinkt. Na een kwartier is de stier door zijn energie heen en verdwijnt in de gewelven onder de tribunes. Volgende stier!”

Kijk hier naar een filmpje van het ‘stierenvechten’.